Curriculum

Curriculum2018-12-25T12:06:39+00:00

Resumé                           

Cand.scient. i idræt og psykologi, ph.d., postdoc

Beskæftigelse

Roskilde Universitet 

2016 – Postdoc

2012 – 2015 Forskningsassistent

2009- 2015 Ansat som Ph.D. studerende

Københavns Pædagogseminarium

2008-2009. Undervisning i Sundhed, krop og bevægelse (SKB), Individ, institution og samfund (ISS), Det tværprofessionelle element, praktikvejleder, bachelorvejleder

Freelance

2008. Undervisning i idræt, krop og bevægelse (Gentoftekurset), arrangør af studiefagture (Norge), censorarbejde

Slagelse Pædagogseminarium

2005-2007. Adjunkt. Undervisning i Sundhed og bevægelse, praktikteamkoordinator, projektvejleder, bachelorvejleder, udviklingsprojekt Børn og fysisk aktivitet i samarbejde med Novo Nordisk og Kalundborg Kommune. Opsagt på grund af nedskæringer

Censorformandskabet – Censor

2006. Den pædagogiske Diplomuddannelse og Pædagoguddannelsen (alle niveauer indenfor Sundhed, krop og bevægelse, Individ, Institution og samfund, Pædagogik)

Institut for Idræt – Forskningsassistent

Udviklingsprojekt: Børn og idræt (se under Publikationer og Fondsmidler), undervisning i børn, idræt og bevægelse i forbindelse med flere kommuners udviklingsprojekter indenfor sundhed (projektansat)

Danmarks Idræts Forbund – Projektmedarbejder

2003. Udviklingsprojekt: DIF’s sundhedspolitik (projektansat)

Københavns Kommune – Idrætpædagogisk konsulent

2002. Rådgivning og vejledning. Ryvang 2 (projektansat)

Københavns Kommune – Gymnasielærer

1995-1999. Undervisning i idræt på Vestre Borgerdyd HF- og Gymnasium, Metropolitanskolen, Sct. Annæ Gymnasium – mellemniveau og obligatorisk niveau (samtidig med studierne)

Danske Gymnastik og Idrætsforeninger – Idrætsinstruktør

1992-1995. Ældre i Bevægelse (samtidig med studierne)

Pædagog og pædagogmedhjælper

1979-1992. Sportsmedarbejder i Fritids- og ungdomsklubben ’Huset’, Bagsværd Observationshjem, Ungdomspensionen Dildhaven, Vangede Huse (pædagogmedhjælper)

 

Fondsmidler

2004. Bupl’s og SL’s forsknings- og udviklingsfond – 146.200 kr. til udviklingsprojekt om idrætsbørnehaver

2003. Mette Winkler’s Fond. Billedresearch til professor Else Trangbæks bog: Kvindernes idræt – fra rødder til top – 26.311,25 kr.

2002. Mette Winkler’s Fond. Indsamling og bearbejdning af empirisk materiale til artiken ’Asserting the Right to Play – Women’s Football in Denmark’ (se under publikationer)

 

Tillidsposter

Dannerhuset – Foredragsgruppen

2007-2009. Udarbejdelse af foredragsmateriale, afholdelse af oplæg, rundvisninger etc. i Dannerhuset med udgangspunkt i temaet ’Vold mod kvinder og børn”     

Danmarks Idræts Forbunds Københavnerudvalg –

2000-2002. IdrætsambassadørRådgivning og vejledning til de lokale idrætsforeninger

Idrætsforeningen ’Den grønne plet’ –

1993-2003. Bestyrelsesmedlem Ansøgning af midler til idræts- og naturlegeplads, forhandlinger med kommunen om etablering af idræts- og naturlegeplads, afholdelse af Grundlovsdag, afholdelse af idrætsdage for kvarterets familier og børn, etablering af idræts- og naturlegeplads i samarbejde med den integrerede institution Arken i Valby

Landforeningen af Danske Klubfolk, Frederiksbergafdelingen –

1988-1990. Bestyrelsesmedlem